HANDELSBETINGELSER:

1. GENERELT

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer og leverancer mellem Prime Products ApS (CVR: 38221477) og køber, med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

Købers indkøbsbetingelser finder ikke anvendelse uden forudgående skriftlig accept fra Prime Products.

 

Prime Products forbeholder sig desuden retten til at ændre disse handelsbetingelser ensidigt og uden forudgående varsel.

 

 

2. PRISER & BETALING

Alle priser er anført i danske kroner og er eksklusiv moms og eventuelle afgifter. Prime Products tager forbehold for udefrakommende prisstigninger og forbeholder sig retten til prisændringer, uden forudgående varsel.

 

Betaling er standard 8 dage netto, med mindre andet er aftalt med Prime Products.

 

Ved forfalden betaling tillægges der et rykkergebyr.

 

 

3. LEVERING

Vi leverer i DK indenfor 1-3 arbejdsdage på alle lagervarer.

På skaffe- og specialevarer er leveringstiden 2-3 uger.

 

For leverancer til Grønland, Island og Færøerne kan Prime Products ikke garantere leveringstiden.

 

Levering fra Prime Products sker altid med ekstern transportør.

 

Prime Products er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det godtgøres, at der er udvist grov uagtsomhed.

 

Prime Products er dog under ingen omstændigheder, i forbindelse med forsinkelse, ansvarlig for økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tidstab eller tab lidt af tredjemand. 

 

 

4. ANSVAR

Prime Products er dækket af produktansvarsforsikring til dækning af skade og ansvar der er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar.

 

Prime Products er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre som indtræder, mens den leverede vare er i købers besiddelse og ej heller ansvarlig for skade på produkter, hvori disse indgår.

 

Prime Products er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab, indirekte tab eller andet.

 

 

5. RETURNERING AF VARER / REKLAMATION / MODREGNING

Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale med den salgskonsulent, der har optaget/ekspederet ordren mellem Prime Products og køber. Varen returneres til: Prime Products ApS, Møllehaven 10, 4040 Jyllinge med tydelig angivelse af ordre eller fakturanummer, samt hvem der er aftalt returnering med hos Prime Products.

 

Alle returnerede varer skal være i hel og ubeskadiget stand. Ved returvarer ud over 30 dage fra fakturadato fratrækkes et ekspeditionsgebyr på 10% af fakturabeløbet, dog minimum kr. 200,00

 

Special- og skaffevarer tages ikke retur.

 

Det påhviler køber at undersøge og kontrollere leverancen umiddelbart efter modtagelsen for eventuelle fejl, mangler eller skader. Er der synlige skader på leverancen noteres dette på fragtbrevet. Eventuelle fejl, mangler eller skader skal straks og senest 10 dage efter levering, meddeles til Prime Products. Mangler kan ikke gøres gældende overfor Prime Products senere end 10 dage efter levering af varen.

 

Hvis det drejer sig om fejlekspederede varer fra Prime Products side, skal reklamation ske inden for 14 dage fra fakturadato.

 

Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Prime Products sig efter eget valg enten at udbedre den mangelfulde leverance ved levering af en ny tilsvarende leverance eller kreditere købet for den mangelfulde leverance.

 

Køber er uberettiget til at foretage modregning over for Prime Products.

 

 

6. KONTAKT

Ved eventuelle spørgsmål, klager eller kommentarer:

 

Prime Products ApS
Møllehaven 10
DK-4040 Jyllinge

CVR: 38 22 14 77

 

Kundeservice:
Tlf.: 70 22 77 20

info@primeproducts.dk

 

 

7. FORBEHOLD

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl eller fejl i billeder/produkttekst.